Författararkiv: Peter Sahlin

Stöd till föreningar

Då många klubbar har det svårt eller kommer att få det svårt med corona 
viruset under våren, har Budo & Kampsport förbundet Distrikt Mellan 
beslutat att försöka hjälpa klubbarna i distriktet. Läs bifogat brev 
noga och fyll i alla efterfrågade uppgifter och sänd uppgifterna till 
bifogad mejladress senast den 11 april 2021.

De inkomma klubbarna, som fyllt i uppgifterna i tid och mejlat dessa 
till oss, får dela på avsatt belopp, se bifogat brev.

Lars Göran Andersson

Ordförande Distrikt Mellan

Årsmöte Distrikt mellan 2020

Distrikt 3 Mellan:s årsmöte äger rum lördagen den 22 februari 2020, kl. 15:00 på Hotell Drotts konferensrum, Järnvägsgatan 3, 652 25 Karlstad.

Dagordning till årsmötet enligt distriktets stadgar.

Fullmaktsgranskning sker mellan kl. 15.00 och 15:15
Vi är tacksamma för anmälan om deltagande.
Årsmöteshandlingar finns på Svenska Budo & Kampsportförbundets hemsida. Årsmöte är också utlyst på Svenska Budo & Kampsportförbundets hemsida.

Välkomna!

Distriktsstyrelsen

Frågor och föranmälan till ordförande Lars‐Göran Andersson, mejl: lasseandersson@telia.com