HEMA

HEMA står för Historical European Martial Arts vilket på svenska blir historiska europeiska kampkonster. Ordet “historisk” innebär all kampkonst med ursprung före 1950. Kampkonsten måste ha en levande tradition eller bevarat källmaterial. Idag har vi tillgång till hundratals olika manualer skrivna av olika fäktmästare.

De beskriver strid med en mängd olika vapen både till fot och till häst, samt obeväpnad strid, både med och utan rustning. Dessa manualer täcker en period på ca 660 år, från ca 1290 – 1950. HEMA-utövning innehåller en rad olika element, däribland teknikträning med vapensimulator i trä, nylon eller metall, sparring i fullkontakt med stålsimulator och skydd samt testhuggning med skarpa vapen.

Idag är HEMA helt separerat från medeltidssällskapen och har egen modern utrustning från ett antal stora tillverkare, med fäktmask, rejäla jackor och skyddshandskar. Det finns uppskattningsvis mer än 650 klubbar med ca 12 000 utövare världen över varav ca 700 aktiva i Sverige. Ingen besitter idag någon full och färdig kunskap av hela kampkonsten.

Tolkningen av tekniker är en ständigt pågående process. HEMA är inte att plocka upp ett vapen och sedan hitta på hur man slåss med det. Tvärtom är de olika kampsystemen, deras principer och tekniker väl definierade i det världsunika källmaterialet.