Kickboxning

Kickboxning

Kickboxning – Fotograf: Magnus Hartman– boxningens händer och österns ben

Kickboxningen har sitt ursprung i att olika karate och taekwondostilar i USA ville kunna tävla med gemensamma regler. Det visade sig vara svårt och istället växte det fram en ny kampart.

Kickboxning innehåller en hel del explosiva och tempostarka övningar som ger resultat på kondition och styrka. Man tränar ofta två och två och övar slag och sparkar mot speciella kuddar som träningspartnern håller.

Fokus ligger på de slagtekniker man känner igen från den västerländska boxningen och sparkarna och blockeringarna från olika österländska kamparter. Till vardags kan träningen liknas vid aerobics där man tränar slag och sparkar.

I Sverige finns både light contakt-tävlingar och full contakt-tävlingar i kickboxning och det stora flertalet tävlar i light contakt där man inte får träffa med full kraft. Man använder samma skydd som amatörboxarna förutom att kickboxarna även har skydd på benen. Trots att kamparten växte fram ur en vilja att tävla är det dock bara 10% av utövarna som tävlar – resten är motionärer. C:a 20% är kvinnor men andelen ökar.

Man kan börja träna kickboxning som barn. Från 10 års ålder kan man tävla i juniorkickboxning. Då är inte slag och sparkar mot huvudet tillåtna.

Kickboxningsförbundets hemsida

Lista med alla Kickboxningsföreningar i distrikt mellan (SB&K:s hemsida)