Kyudo

Kyudo

Kyudo - Fotograf: Magnus Hartman– japanskt bågskytte

Kyudo är konsten att skjuta med den japanska asymmetriska pilbågen. Ursprungligen tränades bågskyttet för att användas i strid och bågen fick sin speciella form, därför att man ville kombinera långbågens styrka med kortbågens smidighet. Idag tränar man kyudo för att komma i balans och harmoni.

Målet för kyudo är sanning, godhet och skönhet. Sanningen går inte att dölja, pilen flyger rakt mot tavlan. Genom bågens beteende, strängljudet och pilens möte med målet, studerar man vägen mot sanning. Godhet är att i varje situation bevara sitt lugn, vara samlad och visa andra respekt genom etikett, vare sig man träffar eller missar. Skönhet består av det estetiskt tilltalande i det visuella, men också i att sanningen uttrycks genom godhet.

Kanske kan man inte förbättras tekniskt, men mentalt kan man alltid bli bättre. Att träffa tavlan med rätt teknik och rätt sinnelag är viktigare än att enbart träffa tavlan. Detta skiljer kyudo från västerlänskt bågskytte. Ordspråket säger: ”Att skjuta med teknik förbättrar skyttet, att skjuta med sinnet förbättrar människan.”

Kendoförbundets hemsida (Kyudo ingår i Kendoförbundet)

Lista med alla Kyudoföreningar i distrikt mellan (SB&K:s hemsida)