Naginata

– svärd på stav

Naginata är namnet på en modern japansk sport och ett gammalt japanskt vapen, ett svärd fäst på en lång stav. Det användes i det medeltida Japan för att bekämpa ryttare och fotfolk. Vissa japanska krigarmunkar specialiserade sig även på detta vapen. Det ersattes så småningom av spjut och musköter.

Med sin mångsidighet, långa räckvidd och inte minst tillgänglighet ansågs vapnet speciellt lämpligt för kvinnor. På så sätt kom naginatan med tiden att bli en symbol för kvinnorna på samma sätt som svärdet var en symbol för de adliga männen.

Idag har naginata, med den gamla stridskonsten som grund, utvecklats till modern fäktsport. På de naginator som används nu för tiden har man ersatt stålklingan med ek och bambu. Sporten tränas och tävlas i förutbestämda mönster eller fritt, där man är skyddad av en rustning. Naginata betonar mer den personliga utveckligen än besegrandet av motståndaren. Etikett, attityd och respekt för varandra är viktiga element i träningen.

Till skillnad från många andra budoarter tränas naginata till stor del av kvinnor. I Sverige och Europa är fördelningen mellan män och kvinnor ungefär lika. I Japan utgör kvinnorna kanske 90%.

Kendoförbundets hemsida (Naginata ingår i Kendoförbundet)
Lista med alla Naginataföreningar i distrikt mellan (SB&K:s hemsida)