Wushu

Wushu

Wushu - Fotograf: Magnus Hartman– kinesisk sport och kampkonst

Wushu, som i väst populärt kallats kung-fu, är idag det allmänna namnet för kinesisk kampkonst och kan delas in i två stora grupperingar: traditionell och modern wushu.

Skillnaden är att syftet med träningen har förändrats från att ha varit fokuserat på applikation, kamp och stridskonst till en uppvisningsorienterad sport med ett större innehåll av komplicerade moment och tekniker.

Även om modern wushu som sport baseras på traditionell teknik läggs tonvikten på den idrottsliga utmaningen i höga moment, fysisk styrka, visuellt uttryck, skönhet i rörelse och framförande. I jämförelse lägger traditionell wushu, som har en tusenårig historia med en mängd olika stilar, tonvikten på praktiska stridstekniker.

Wushu är kinesisk kampkonst som under 1900-talet har utvecklats till en internationell sport erkänd av IOC med gemensam plattform och standard för utbildning, träning och tävling. I wushu ingår bland annat tai chi, qigong, wing tsun, shaolin kung-fu och hung gar.

Hemsida för Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst

Lista med alla Wushuföreningar i distrikt mellan (SB&K:s hemsida)