Årsstämma i distriktet 2024

Förbundsstämma

Årets distriktsstämma kommer att hållas i Karlstad den 23 mars. Plats blir Scandic Klarälven, mötet börjar kl. 13.00 med fullmaktsgranskning. Lunch för de som anmält sig från kl. 12.00.
Årsmöteshandlingar finner ni nedan.

Stöd till föreningar

Då många klubbar har det svårt eller kommer att få det svårt med corona 
viruset under våren, har Budo & Kampsport förbundet Distrikt Mellan 
beslutat att försöka hjälpa klubbarna i distriktet. Läs bifogat brev 
noga och fyll i alla efterfrågade uppgifter och sänd uppgifterna till 
bifogad mejladress senast den 11 april 2021.

De inkomma klubbarna, som fyllt i uppgifterna i tid och mejlat dessa 
till oss, får dela på avsatt belopp, se bifogat brev.

Lars Göran Andersson

Ordförande Distrikt Mellan

Årsmöte Distrikt mellan 2020

Distrikt 3 Mellan:s årsmöte äger rum lördagen den 22 februari 2020, kl. 15:00 på Hotell Drotts konferensrum, Järnvägsgatan 3, 652 25 Karlstad.

Dagordning till årsmötet enligt distriktets stadgar.

Fullmaktsgranskning sker mellan kl. 15.00 och 15:15
Vi är tacksamma för anmälan om deltagande.
Årsmöteshandlingar finns på Svenska Budo & Kampsportförbundets hemsida. Årsmöte är också utlyst på Svenska Budo & Kampsportförbundets hemsida.

Välkomna!

Distriktsstyrelsen

Frågor och föranmälan till ordförande Lars‐Göran Andersson, mejl: lasseandersson@telia.com

Årsmöte för distrikt Mellan 2017

Distrikt 3 Mellans årsmöte äger rum lördagen den 4 Mars 2017, kl. 16:00 i Budoklubben Mifunes lokaler i Haga Centrum, Vaktelvägen 2, 70014 Örebro.
Dagordning till årsmötet enligt distriktets stadgar.

Fullmaktsgranskning sker mellan kl. 15.45 och 16:00.

Vi är tacksamma för anmälan om deltagande.Frågor och föranmälan till ordförande Lars-Göran Andersson, mejl: lasseandersson@telia.com

Missa inte vår gemensamma träning. Se bifogad inbjudan nedan.

Välkomna!

Distriktsstyrelsen

2017 Dagordning

2017 Arbetsplanf+Âr Distrikt 3 mellan 170104

2017 Fullmakt till +Ñrsm+Âte f+Âr Budo Kamsportf+Ârbundet

2017 Inbjudan till tr+ñningsdag 4 mars

2017 KALLELSE TILL DISTRIKTSST+äMMA F+ûR BUDO

2017 NOMINERIGSLISTA TILL +àRSM+ûTE

2017 Verksamhetsber+ñttelse f+Âr Distrikt 3 Mellan 170103