Funktionärer

Här presenteras distriktsförbundets olika funktionärer

Distriktsstyrelsen

Ordförande

Lars-Göran Andersson

Lars-Göran Andersson

Vice ordförande

Christer Enfors

Christer Enfors

Sekreterare

Peter Sahlin

Kassör

Dirk Handzic

Dirk Handzic

Ledamöter

Cecilia Ralfe-Stelander

Cecilia Ralfe-Stelander

Roar Tangenes

Roar Tangenes

Andreas Åslin

Revisor

Anders Pettersson

Anders Pettersson

(vald av distriktsstämman, SB&K utser ytterligare en revisor)

Valberedning

ordförande

Richard Tjust

ledamöter

Niklas Björklund

Daniel Resare

Webbansvarig

Anders Pettersson
(endast teknisk ansvarig, för innehållet ansvarar styrelsen)

Vill du kontakta någon av distriktets funktionärer kan du använda kontaktformuläret.