Verksamhet

Riktlinjer för bidrag 2022

Arbetsplan 2022

Styrelsen skall verka för att utveckla de olika Budo- och Kampsporterna i distriktet genom att lämna bidrag till sammanslutning av klubbar eller enskilda klubbar inom ett område eller inom en idrott

  •  som arrangerar/deltar i utbildningar av ex. domare, instruktörer, ungdomsledare, styrelse eller liknande,
  •  som arrangerar/deltar i distriktstävlingar, ungdomsläger, träningsläger, uppvisningar och andra stiloberoende arrangemang.
  •  eller som på annat sätt främjar verksamheten

    Ansökan om bidrag bör ske innan arrangemanget genomförs.Verksamheten skall följa de riktlinjer som huvudförbundet och dess underförbund har antagit.Arrangemang och deltagande skall gynna klubb eller flera klubbar eller idrott och stiloberoende verksamheter inom distriktet.Styrelsen skall verka för att öka samarbetet mellan olika underförbund och klubbar.Styrelsen skall verka för att öka utbildningen inom olika underförbund och klubbar inom distriktet.

Styrelsen